Projekty, ktoré podporujeme

 Úsmev ako dar

Každoročne podporujeme projekt Úsmev ako dar, pri ktorom nie len pomôžeme my, ale stretnutia s deťmi na akciách nám vždy vykúzlia úsmev na tvári. 

 „Úsmev ako dar stojí za kľúčovými zmenami v živote detí z detských domovov, ktoré im postupne prinášajú rodinu a rodinné zázemie.” – Július Hron

Doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. – Predseda SPDDD Úsmev ako dar o spolupráci AUTO-IMPEXU: 

Július Hron, je jedným zo zakladateľov Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (r. 1991) a v súčasnosti aj jej podpredseda. Aj vďaka tomu, AUTO-IMPEX pomáha pri organizovaní benefičných koncertov a rôznych akcii pre deti z detských domovov. Pomáhame pri zavádzaní vzdelávacieho systému PRIDE pre náhradné rodiny.

Pred 37 rokmi to bola len myšlienka pomoci deťom v detských domovoch. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar dnes realizuje svoju víziu „Aby každé dieťa malo rodinu” programovo a odborne. Teší nás, že naše dlhodobé úsilie vyústilo do reálnych systémových zmien, ktoré priniesli zlepšenie kvality života detí.

Už 37 rokov je našou hlavnou misiou pomôcť deťom, aby mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných.

Stále hľadáme spôsoby, ako správne reagovať na reálne potreby rodín v núdzi. Každá rodina  prechádza z času na čas ťažkým obdobím, sú však rodiny, ktoré sa s problémami boria dlhodobo. Budovanie centier pre obnovu rodiny ako centier prvej, krízovej pomoci a sociálneho nájomného bývania sú našimi hlavnými nástrojmi ako zabezpečovať, aby sa deti do detských domovov vôbec nedostali, prípadne sa k svojej rodine mohli čím skôr vrátiť. Úsmev ako dar v spolupráci s Nadáciou DeDo práve z tohto dôvodu vybudovali sieť centier DORKA v Košiciach, Prešove, Bratislave a vo Zvolene. Súčasná kapacita siete Centier predstavuje 253 miest, čím sa kapacitne radí na 1. miesto na Slovensku v poskytovaní služieb rodinám s deťmi a mladým dospelým.

Naši partneri

Naši stáli zákazníci

 • ALBATROS, spol. s r.o.
 • Anton Ondriaš
 • Arcese Slovensko, s.r.o.
 • AT Car SK, s. r. o.
 • BAU LOGISTIK s.r.o.
 • BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.
 • C.S. CARGO Slovakia a.s.
 • CEDULA s.r.o.
 • D.D.D., s.r.o.
 • DEAMONTA s.r.o.
 • Dopravná agentúra DA.SK, s.r.o.
 • Dopravný podnik Bratislava, a.s.
 • Dušan Mokošák
 • Eko – Salmo s.r.o.
 • ELCON BRATISLAVA, a.s.
 • ENEL,a.s.
 • ESA LOGISTIKA, s.r.o.
 • EUROIMPEX, a.s.
 • EUROKONTOR s.r.o.
 • FAST PLUS, spol. s r.o.
 • Hydroflex, s.r.o.
 • INCAR BA, s.r.o.
 • Intersnack Slovensko, a.s
 • ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
 • K + R s.r.o.
 • KLIPSON system, spol. s r.o.
 • KPMG, spol. s r.o.
 • LeasePlan Slovakia, s. r. o.
 • Lesy SR
 • Marius Pedersen, a.s.
 • Ministerstvo vnútra SR
 • MORTY TRANS, s.r.o
 • NAFTA a.s.
 • OAT spol. s r.o.
 • OLO a.s.
 • P R O B U G A S a.s.
 • PEMAK, spol.s r.o.
 • Petit Press, a.s.
 • PLUSIM spol. s r.o.
 • Rudolf Mišík – Cobra Martin
 • Ryba, s r.o.
 • SAD Dunajská Streda, a.s.
 • SAD Trenčín, a.s.
 • SAD Trnava, a.s.
 • SFÉRA, a.s.
 • SKAND Skalica, spol. s r.o.
 • Slovak Lines a.s.
 • Slovenská pošta, a.s.
 • Slovnaft, a.s.
 • Tempus – Trans s.r.o.
 • Towercom, a. s.
 • TRIOS s.r.o.
 • TSS GRADE, a.s.
 • UNIMED, spol. s r.o.
 • Veolia Transport Nitra a.s.
 • VOptimum
 • Zipp, s r.o.
 • Železnice SR
 • Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.