Vysoká kvalita, ktorá je zároveň dlhodobo udržateľná je našou prioritou už od založenia spoločnosti. 

 ✓ Už 27 rokov zbierame skúsenosti a pôsobíme na Slovenskom trhu.

 ✓ Sme profesionáli o čom svedčí certifikát ISO 9001:2015

 ✓ Snažíme sa riešiť potreby zákazníkov komplexne.

Politika kvality v AUTO-IMPEX

Hlavným cieľom spoločnosti AUTO-IMPEX, spol. s.r.o. je uspokojovať potreby zákazníkov na nadštandardnej úrovni. Chceme pružne reagovať na konkurenčné prostredie, aby sme boli vždy krok vpred a tak zabezpečili nadštandard. Vo firme sme vybudovali a zaviedli systém manažovania kvality (SMK), ktorý je implementovaný v interných postupoch podľa normy ISO 9001:2015.

V súlade s týmto cieľom vyhlasuje vrcholový manažment spoločnosti nasledovnú politiku kvality:

  • zabezpečovať plnenie požiadaviek zákazníka a zainteresovaných strán a ich spokojnosť,
  • zapájať zamestnancov do procesu riadenia tak, aby boli orientovaní na zákazníka, zainteresované strany a tým zvyšovali kvalitu poskytovaných služieb,
  • zvyšovať kvalitu spolupráce a partnerstva s našimi dodávateľmi,
  • zabezpečovať systematické vzdelávanie všetkých zamestnancov,
  • neustále sledovať, vyhodnocovať a zlepšovať systém manažérstva kvality,
  • pristupovať k riadeniu procesne, systematicky a analyticky, čím chceme zabezpečiť efektivitu a flexibilnosť,
  • dosahovať požadovanú úroveň kvality v jednotlivých procesoch poskytovania služby, definovať riziká a príležitosti u týchto procesov,
  • plniť zákonné požiadavky SR o ochrane životného prostredia,
  • zlepšiť environmentálne povedomie zamestnancov a prístup k ochrane životného prostredia.

 

Certifikáty