Kariéra v AUTO-IMPEX

Auto-impex ponuka práce

U nás nájdete rozmanité možnosti pre tvorbu kariéry, získavania skúsenosti a vzdelávanie.

Poskytujeme:

 • vzdelávací program – Akadémia Auto-Impex,
 • možnosť kariérneho postupu,
 • zaujímavý sociálny program,
 • práca v mladom kolektíve,
 • príjemné pracovné prostredie.

Aktuálne voľné pozície

V prípade vášho záujmu o kariéru v spoločnosti AUTO-IMPEX, spol. s r. o., neváhajte a napíšte nám e-mail. Radi vám poskytneme informácie o aktuálnych voľných pozíciách.

Hľadáš brigádu? 

Hľadáme mladých, cieľavedomých, ambicióznych, komunikatívnych ľudí, ktorí majú radi autá. Ak sa vidíš v tomto opise, napíš nám.

Prosíme záujemcov, aby do e-mailu priložili svoj životopis a vyplnený dotazník, ktorý si môžete stiahnuť nižšie.

Kontaktná osoba:

Monika Toblová
Tel: +421 911 954 014
personalne@auto-impex.sk

Akadémia 

Akadémia Auto-Impex, vzdelávanie, školenie

Interný vzdelávací program

Cieľom firmy Auto-Impex je vytvoriť perspektívu do budúcnosti pre našich zákazníkov, zamestnancov a dodávateľov. Zabezpečený permanentný rozvoj po osobnostnej i odbornej stránke. Akadémia vzdelávania prináša neustály rast všetkých našich zamestnancov, ich vedomosti, vlastnosti, zručnosti a skúsenosti = stabilná a kvalitná spoločnosť. Šanca na kariérny rast – Organizovaním Tréningových centier chceme zabezpečiť zvyšovanie odbornej úrovne, skvalitňovanie práce a celkovej profesionality našich zamestnancov. Spoločnosť vstúpila do obdobia systematického rastu, ktorý môžeme dosiahnuť len plánovaným tréningom vedeným našou Akadémiou Auto-Impex.

Interý vzdelávací program - školenie zamestancov

Tréningové centrum

Od roku 2006 zabezpečuje Akadémia AUTO-IMPEX systematické vzdelávanie našich zamestnancov po odbornej a osobnostnej stránke.

Prvý januárový týždeň tohto roku organizovala Akadémia AUTO-IMPEXU už piate Tréningové centrum, ktoré bolo zamerané na:

 • skvalitnenie služieb ktoré poskytujeme našim zákazníkom,
 • skvalitnenie práce zamestnancov spoločnosti,
 • získanie nových technických a odborných informácii,
 • tréning už nadobudnutých vedomostí a zručností pri zvládaní praktických situácii,
 • nastavenie postupov práce a spolupráce na oddelení a medzi oddeleniami.

Na Tréningovom centre sa zúčastnili:

 • predajcovia,
 • prijímací technici,
 • predajcovia náhradných dielov,
 • asistentky.

Cieľom Tréningového centra je v prvom rade získať a trénovať nové vedomosti, poznatky a zručnosti, ktoré pomôžu účastníkom lepšie zvládať každodenné situácie a ponúknuť zákazníkom kvalitné a rýchle služby. Po ukončení Tréningového centra sú účastníci podľa dosiahnutých výsledkov zaradení do skupín podľa získaných vedomostí a zručností.

Vzdelávanie CPA SR a ZAP

CPA SR – združuje všetky právnické osoby, ktoré sa zaoberajú predajom a servisom motorových vozidiel a dodávateľov autoopravárenských technológií. Spoločnosť Auto-Impex je vo veľkej miere zapojená do vzdelávacích programov. Združenie automobilového priemyslu SR (ZAP SR) je zodpovedné za rozvoj vzdelávania pre automobilový priemysel.

Má tri divízie:

 1. pre autorizovaných predajcov a servisy,
 2. pre nezávislé servisy,
 3. dodávateľov do autoopravárenskej praxe.

Háji záujmy autoopravárenského stavu tak, aby sme mali kvalitnú predajnú a autoservisnú sieť na celom Slovensku. Za hlavné činnosti považuje vzdelávanie, poradenstvo, certifikáciu a spoločenskú činnosť.

Pomáhame pri vzdelavaní

Konateľ spoločnosti pán Július Hron je predsedom Cechu predajcov a autoservisov SR (CPA SR). Zároveň je viceprezidentom Združenia automobilového priemyslu a taktiež je zodpovedný za rozvoj vzdelávania pre automobilový priemysel. Sme nápomocní pri zavádzaní pilotných centier, kde sa učia remeslá, podporujeme pedagógov pri celoživotnom vzdelávaní. Organizujeme prípravu na majstrovské skúšky a školenia pre majstrov. Naši špecialisti pomáhajú pri tvorbe nových materiálov na vyučovanie. Pomáhame školám rôznym vybavením (náhradné diely, autá, prípravky a pod.).

Spoločnosť Auto-Impex je nápomocná pri:

 • zavádzaní pilotných centier, kde sa učia remeslá,
 • podporujeme pedagógov pri celoživotnom vzdelávaní,
 • organizujeme prípravu na majstrovské skúšky a školenia pre majstrov,
 • naši špecialisti pomáhajú pri tvorbe nových materiálov na vyučovanie,
 • pomáhame školám rôznym vybavením (náhradné diely, autá, prípravky a pod.).

Čo je duálne vzdelávanie?

Duálne vzdelávanie pre študetov - automechanik

Vyštudovanie odboru s kombináciou praxe v reálnej firme – je najrýchlejšia cesta ako sa stať odborníkom. V škole absolvuješ teóriu, u nás zažiješ praktickú realitu. Vzdelávanie je prispôsobené potrebám praxe a vychádza z aktuálnych technických trendov. Po vyštudovaní budeš kvalifikovaným odborníkom, perfektne pripraveným na pracovný život a atraktívny pre zamestnávateľov.

Kto sme?

Našu širokú ponuku nielen predávame, ale hlavne poskytujeme komplexné služby pre našich 35 000 zákazníkov 7 dní v týždni 24 hodín denne. Tieto služby zahŕňajú:

 • mechanický,
 • elektrikársky,
 • karosársky,
 • lakovnícky servis,
 • servis elektromobilov a akumulátorov.

Taktiež máme rovnaciu stolicu Black Hawk – Power cage, ktorá slúži na rovnanie rámov bez odstrojenia karosérie. V spoločnosti AUTO-IMPEX máš príležitosť stať sa odborníkom v oblasti, ktorú si si sám vybral.

Náš tím profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami ťa bude počas trojročného štúdia viesť praktickým vyučovaním priamo na našej prevádzke, máš možnosť sa v automobilovej problematike zdokonaľovať a postupne sa posunieš na vyššiu úroveň.

vzdelávanie študentov automechaniky

Naša spoločnosť ti ponúkne nielen odborné vedenie, ale ako členovi tímu aj výhody plynúce z toho, že si členom rodiny AUTO-IMPEX ako napríklad:

 • Zvýhodnené ceny vstupeniek závodov na Slovakia Ringu podľa vlastného výberu,
 • Zvýhodnené ceny vstupeniek na všetky výstavy organizované INCHEBA a.s.,
 • Zvýhodnené ceny na kúpu nového vozidla Nissan alebo Fiat,
 • Pozvanie na rôzne tímové aktivity spoločnosti AUTO-IMPEX ako športový deň alebo vianočný večierok.

Chceš viac?

Ponúkame ti aj ďalšie výhody:

 1. rok: 40€/mesiac
 2. rok: 60€/mesiac
 3. rok: 80€/mesiac
 4. rok: 100€/mesiac

Odmenu za produktívnu prácu – produktívna práca je samostatná odborná práca, ktorú žiak vykonal pre zamestnávateľa.

Možnosť vykonávať brigádnickú prácu počas prázdnin. Poskytneme ti aj osobné ochranné pracovné pomôcky (montérky, pracovnú obuv).

Jedno teplé jedlo na každý deň praktického vyučovania.

Perspektívu sa po skončení školy v našej spoločnosti zamestnať.

Trénigové cetrum pre automechanikov

autolakovňa, karosáreň, klampiar Bratislava, Trnava

Autoservis v Bratislave, Trnave

U nás si môžeš splniť sen, byť blízko pri nových a rýchlych autách a stať sa kým chceš.

Zabezpečíme ti odbornú prax v odbore autoopravár:

 • Mechanik / trojročný učebný odbor
 • Elektrikár / trojročný učebný odbor
 • Karosár / trojročný učebný odbor
 • Lakovník / trojročný učebný odbor
 • Autotronik / štvorročný študijný odbor

Vybrané školy

Aby si mohol prísť k nám na praktické vyučovanie, môžeš si vybrať z uvedených škôl s ktorými má naša spoločnosť dlhoročnú spoluprácu:

 • SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava, www.sosatt.sk
 • SOŠ dopravná, Kvačalova 20, 82108, Bratislava, www.sosdba.sk
 • SOŠ, Jána Jonáša 5, 843 06, Bratislava – Devínska Nová Ves, www.skola.dualnaakademia.sk
 • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA Trnava, Koniarekova 5878/17, 917 01 Trnava,

www.sospolytechnicka-tt.edupage.org 

Kontakty

Vlčie Hrdlo 68, 82107 Bratislava | Rožňavská 28/A, 821 04 Bratislava

Trstínska cesta 28, 921 01 Trnava | Sadová 11, 052 01 Spišská Nová Ves

Kontaktná osoba

Henrietta Mittelman |  0911 993 805

akademia@auto-impex.sk

hmittelman@auto-impex.sk

www.auto-impex.sk

www.facebook.com/autoimpex.sk

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave

Asociácia priemyselných zväzov

1231 naskladnených vozidiel

Skladové vozidlá

ARIYA EVOLVE 87kWH e-4ORCE 87 kWh 225kW (301 HP) 4WD
Elektrika
0 km
Automatická
2023
s DPH
75 190 €
bez DPH
62 659 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
ARIYA EVOLVE 87kWH e-4ORCE 87 kWh 225kW (301 HP) 4WD
Elektrika
0 km
Automatická
2023
s DPH
75 190 €
bez DPH
62 659 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
ARIYA EVOLVE 87kWH e-4ORCE 87 kWh 225kW (301 HP) 4WD
Elektrika
0 km
Automatická
2023
s DPH
75 190 €
bez DPH
62 659 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
ARIYA EVOLVE 87kWH e-4ORCE 87 kWh 225kW (301 HP) 4WD
Elektrika
0 km
Automatická
2023
s DPH
74 690 €
bez DPH
62 242 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
ARIYA EVOLVE 87kWH e-4ORCE 87 kWh 225kW (301 HP) 4WD
Elektrika
0 km
Automatická
2023
s DPH
72 290 €
bez DPH
60 242 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
ARIYA EVOLVE 87 kWH + 22 kW Charger + 20″ Alloys 87 kWh 178kW (238HP) 2WD
Elektrika
0 km
Automatická
2023
s DPH
69 790 €
bez DPH
58 159 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Daily 35S18H V – H3
Nafta
0 km
Manuálna
2023
s DPH
41 880 €
bez DPH
34 900 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
-12.22%
Top Deal
Daily 35S18H V – H3
Nafta
0 km
Manuálna
2023
s DPH
-12.22%
41 880 €
bez DPH
34 900 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
-12.22%
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
-12.22%
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Daily 35S18H V – H2
Nafta
0 km
Manuálna
2023
s DPH
41 400 €
bez DPH
34 500 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
-6.87%
Top Deal
Iveco Daily 35S18H
Nafta
0 km
Manuálna
2023
s DPH
-6.87%
40 680 €
bez DPH
33 900 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
-6.87%
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
-6.87%
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
-11.21%
Top Deal
Iveco Daily 35S16 V
Nafta
0 km
Manuálna
2023
s DPH
-11.21%
37 800 €
bez DPH
31 500 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
-11.21%
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
-11.21%
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
-14.02%
Top Deal
Iveco Daily 35S14 V
Nafta
0 km
Manuálna
2023
s DPH
-14.02%
35 880 €
bez DPH
29 900 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
-14.02%
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
-14.02%
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Iveco Stralis AS440S45 TP
Nafta
1 222 857 km
Automatická
2010
s DPH
9 480 €
bez DPH
7 900 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Iveco Eurocargo 180E32
Nafta
173 239 km
Manuálna
s DPH
63 600 €
bez DPH
53 000 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
FORD F-MAX 500
Nafta
376 814 km
Automatická
2021
s DPH
51 000 €
bez DPH
42 500 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Iveco Daily 70C17
Nafta
193 042 km
Manuálna
2016
s DPH
34 800 €
bez DPH
29 000 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Iveco Eurocargo 80EL18
Nafta
176 216 km
Manuálna
2008
s DPH
22 680 €
bez DPH
18 900 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Iveco Daily 65C17
Nafta
349 743 km
Manuálna
2005
s DPH
20 400 €
bez DPH
17 000 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Splátka
s DPH
 €
Splátka
bez DPH
 €
Zobraziť viac
Infolinka
0800 700 500

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.