Zoznamy kódov

Časť C – Zoznamy kódov

Motor

 • Kód AA: Tvrdý/neštartuje/reštart (okrem) HA
 • Kód AB: Zhasínanie motora
 • Kód AC: Otáľanie/kolísanie/plochý bod
 • Kód AD: Iskrový náraz/detonácia
 • Kód AE: Nedostatok výkonu/slabá akcelerácia
 • Kód AF: Voľnobeh privysoký/prinízky
 • Kód AG: Neplynulý voľnobeh/lov
 • Kód AH: Vibrácia pri voľnobehu
 • Kód AJ: Pomalý/žiaden návrat k voľnobehu
 • Kód AK: Prehrievanie/teplota vody vysoká
 • Kód AL: Nadmerná spotreba paliva
 • Kód AM: Nadmerná spotreba oleja
 • Kód AN: Únik výfukových plynov
 • Kód AP: Nenáležitá farba dymu
 • Kód IK: Nábeh motora

PREVODOVKA / PRENOS / SPOJKA

 • Kód BA: Manuálna prevodovka/prenos – ťažké radenie
 • Kód BB: Manuálna prevodovka/prenos – vyskakuje zaradená rýchlosť
 • Kód BC: Manuálna prevodovka – hluk / drnčanie
 • Kód BD: Automatická prevodovka – neradí
 • Kód BE: Automatická prevodovka – náraz pri radení
 • Kód BF: Automatická prevodovka – nenáležité časovanie radenia
 • Kód BG: Spojka sa neuvoľní / zadieranie

ODPRUŽENIE

 • Kód CA: Zaťahuje doprava/doľava/pláva/slabá stabilita
 • Kód CB: Nízky komfort jazdy
 • Kód CC: Výška vozidla nerovnomerná
 • Kód CD: Nerovnomerné opotrebenie prednej pneumatiky
 • Kód CE: Nerovnomerné opotrebenie zadnej pneumatiky

BRZDY

 • Kód DA: Slabé brzdenie
 • Kód DB: Ťahá pri brzdení
 • Kód DC: Zadieranie bŕzd
 • Kód DD: Pískanie/kvílenie bŕzd
 • Kód DE: Zmena výšky pedála

RIADENIE

 • Kód EA: Riadenie kmitá/trasie sa/spätný ráz
 • Kód EB: Tvrdý/strnulý návrat riadenia
 • Kód EC: Nesprávne zarovnanie volantu

KAROSÉRIA

 • Kód FA: Nenáležitá inštalácia dverí/zadných výklopných dverí/veka batožinového
  priestoru

INTERIÉR

 • Kód FB: Nenáležité otváranie/zatváranie/zapadanie (okrem FC)
 • Kód FC: Nesprávne otváranie/zatváranie skiel
 • Kód FD: Zlý výhľad (len sklo, zrkadlo)
 • Kód FE: Nenáležité vťahovanie bezpečnostného pásu

KÚRENIE

 • Kód GA: Slabé vykurovanie

KLIMATIZÁCIA

 • Kód GB: Slabé chladenie
 • Kód GC: Objem vzduchu príliš nízky/slabá distribúcia/vyváženie
 • Kód GD: Slabé odmrazovanie

ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA

 • Kód HA: Vybitý akumulátor (pri nabíjaní)
 • Kód HB: Slabý príjem rádia/kvalita zvuku
 • Kód HC: Kontrolka svieti

EOBD

 • Kód HD: Kontrolka MIL svieti

LÍTIUM-IÓNOVÝ AKUMULÁTOR

 • Kód HG: Strata kapacity akumulátora

VŠEOBECNÉ

 • Kód MC: Kampaň údržby
 • Kód ZA: Nenáležitý vzhľad (okrem ZB, ZC, ZD)
 • Kód ZB: Nekvalitná úprava laku
 • Kód ZC: Nekvalitná úprava pokovovania
 • Kód ZD: Hrdza – karoséria
 • Kód ZE: Žiadna/nenáležitá prevádzka
 • Kód ZF: Prešmykuje/nezapadá
 • Kód ZG: Nenáležité uzamykanie/odomykanie
 • Kód ZH: Námaha pri obsluhe privysoká/prinízka/nerovnomerná
 • Kód ZJ: Nadmerná vôľa
 • Kód ZK: Nepohodlné na dotyk/sedenie
 • Kód ZL: Hluk – iné (okrem BC, DD, ZM)
 • Kód ZM: Hluk – vietor
 • Kód ZN: Vibrácie (okrem AH, EA, ZP)
 • Kód ZP: Trasenie/chvenie
 • Kód ZQ: Únik/prienik – voda/chladivo
 • Kód ZR: Únik – olej/mazivo
 • Kód ZS: Únik – palivo (okrem ZW)
 • Kód ZT: Únik/prienik vzduchu
 • Kód ZU: Prienik prachu
 • Kód ZV: Zápach – nenáležitý/výfukové plyny (okrem ZW)
 • Kód ZW: Zápach – palivo
 • Kód ZX: Nenainštalované správne diely
 • Kód ZY: Chýbajúce diely
 • Kód ZZ: Kampaň a paneurópsky priestor

C2

VŠEOBECNÉ

 • Kód 01 Zlomené/prasknuté (tvrdý materiál)
 • Kód 02 Zrezané/odtrhnuté/odlúčené/porézne (mäkký materiál)
 • Kód 03 Ohnuté/zdeformované/prehnuté/zalomené/pretočené
 • Kód 04 Pokrkvané
 • Kód 05 Uvoľnený závit/vytŕča von
 • Kód 06 Povrch s ostrou hranou (spôsobené nekvalitnou povrchovou úpravou)
 • Kód 11 Vrúbkované/poškriabané
 • Kód 12 Odrenina – dovnútra/dovonka
 • Kód 13 Odfarbenie/vyblednutie
 • Kód 14 Nezhoda farby
 • Kód 15 Lesk slabý/vyblednutý
 • Kód 16 Bublinky/zarosenie/kondenzácia
 • Kód 21 Nadmerné trenie
 • Kód 22 Upchané/zanesené
 • Kód 23 Zaseknuté/uviaznuté/zadržané
 • Kód 24 Obhorené/roztavené
 • Kód 25 Zamrznuté
 • Kód 26 Opotrebované
 • Kód 27 Znehodnotené/prevísajúce/oslabené
 • Kód 28 Hrdza/korózia
 • Kód 29 Kryštalizované/glazúrované
 • Kód 31 Nenabité
 • Kód 32 Interná porucha
 • Kód 41 Nastavenie – nesprávne/nepresné zapadanie/inštalácia
 • Kód 42 Odpadlo/povolené/nekvalitný spoj
 • Kód 43 Nevyvážené/zaoblené
 • Kód 44 Zarovnanie nesprávne
 • Kód 45 Medzera/odstup príliš malý/veľký
 • Kód 46 Nadmerná vôľa
 • Kód 51 Nečistoty/škvrna/oleja/priveľa maziva
 • Kód 52 Nadmerné množstvo tmelu/lepidla
 • Kód 53 Slabé utesnenie
 • Kód 54 Spájkovanie/zvar slabý/uvoľnený/odlupovanie/ nedostatočné prilepenie
 • Kód 55 Nenáležité odvzdušnenie/prienik vzduchu (do oleja)
 • Kód 56 Nenáležitá hladina oleja
 • Kód 57 Cudzí materiál v jednotke/dieloch
 • Kód 58 Uniknuté chladivo
 • Kód 61 Skrat/zalomenie
 • Kód 62 Prerušený obvod
 • Kód 69 Nesprávne alebo chýbajúce diely

LAK (ZB)

 • Kód 71 Nečistoty v laku
 • Kód 72 Lak – nadmerné nasprejovanie/stekanie/previs
 • Kód 73 Náter – tenký
 • Kód 74 Náter – mramorový efekt
 • Kód 75 Náter – drsný/oranžové odlupovanie
 • Kód 76 Náter – vypukliny
 • Kód 77 Náter – odlupovanie
 • Kód 78 Lak – stopa korekcie/nevhodná oprava

HRDZA (ZD)

 • Kód 91 Hrdza – perforácia/diera
 • Kód 92 Hrdza – zlé utesnenie
 • Kód 93 Hrdza – okraje panelov/spoje
 • Kód 94 Hrdza okolo upevnených dielov

INÉ

 • Kód 99 Iné

C3 Kód subdodávateľského vybavenia

Olej, mazivo, kvapalina, chladivo, tmel

* Reklamačné nároky na kvapaliny a mazivá uplatňujte s použitím čísla dielu PFP.

Pozrite si časť A1.4.12 a A1.5.3.

 • Kód 101* – Motorový olej
 • Kód 102* – Olej do automatickej prevodovky
 • Kód 103* – Olej do manuálnej prevodovky
 • Kód 104* – Spojková kvapalina
 • Kód 105* – Olej do posilňovača riadenia
 • Kód 106* – Olej do manuálneho riadenia
 • Kód 107* – Brzdová kvapalina
 • Kód 108* – Olej do diferenciálu
 • Kód 109* – Kvapalina do aktívneho odpruženia
 • Kód 110* – Mazivo
 • Kód 120* – Chladivo
 • Kód 122* – Kyselina/kvapalina do akumulátora
 • Kód 131* – Tekuté tesnenie, tmel

Chladivo do klimatizácie

 • Kód 140* – Chladivo R134a/R12 (vrátane recyklovanej)

Iné

 • Kód 151* – Lokálny akumulátor
 • Kód 152 – Lokálna pneumatika
 • Kód 160 – Lokálne čelné sklo/lokálne sklo zadného okna
 • Kód 171 – Lokálna súprava zámky na dvere a náhradného kľúča
 • Kód 181 – Zväzok kabeláže/konektor
 • Kód 182 – Iný spotrebný materiál
 • Kód 199 – Iný lokálny diel/materiál

Motor

 • Kód 201 – Hlava valcov
 • Kód 202 – Blok valcov
 • Kód 203 – Obrábanie kľukového hriadeľa
 • Kód 204 – Obrábanie zotrvačníka
 • Kód 205 – Vstrekovač/dýza vstrekovača
 • Kód 206 – Mechanické naftové vstrekovacie čerpadlo
 • Kód 207 – Opracovanie potrubí
 • Kód 208 – Výmena/oprava závrtnej skrutky
 • Kód 209 – Elektronické naftové vstrekovacie čerpadlo
 • Kód 211 – Oprava chladiča

Prevodovka / spojka

 • Kód 221 – Sústava manuálnej prevodovky
 • Kód 222 – Sústava automatickej prevodovky
 • Kód 223 – Konvertor krútiaceho momentu
 • Kód 224 – Spojka
 • Kód 225 – Rozdeľovacia prevodovka

Iné súčasti pohonnej sústavy / bŕzd

 • Kód 231 – Vyvažovanie spojovacieho hriadeľa
 • Kód 241 – Brzdy

Elektrická inštalácia

 • Kód 251 – Oprava motorčeka štartéra/alternátora
 • Kód 252 – Oprava klimatizácie vrátane chladiva
 • Kód 253 – Oprava rádia/hodín
 • Kód 254 – Kalibrácia počítadla najazdených km

Exteriér

 • Kód 261 – Výmena čelného skla
 • Kód 262 – Výmena skla zadného okna
 • Kód 269 – Demontáž, montáž lokálneho/NDS dielu

Interiér

 • Kód 271 – Oprava sedadla alebo čalúnenia v interiéri
 • Kód 272 – Časti strechy kabrioletu

Lak / hrdza

Pre FRS Paint Nissan

Pre modely nedostupné v FRS Paint Nissan

 • Kód 301 – Materiál laku
 • Kód 302 – Zváranie/spájkovanie
 • Kód 311 – Všetky opravy laku a hrdze vrátane materiálu, spájkovania, zvárania atď.

Miestna daň

 • Kód 422 – Ochrana životného prostredia (Dánsko)

Manipulácia s dielmi

 • Kód 450 – Poplatok za manipuláciu s dielmi

Schválenie NE CA&W

 • Kód 499- Náklady (použite iba v prípade schválenia NE CA&W)
Náš blog

Novinky, recenzie a akcie

Infolinka
0800 700 500

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.