Power Cage 

  • rovnanie rámov na všetkých vozidlách s rámovou konštrukciu podvozku,
  • rovnanie rámov a konštrukcií poľnohospodárskych strojov: kombajny, traktory,
  • rovnanie rámov návesov a prívesov,
  • rovnanie rámov vozidiel off-road 4×4
  • rovnanie rámov bez nutnosti demontáže iných agregátov a častí vozidla: bez demontáže kabín, nadstavieb, motorov.

Kontaktujte nás