Pri založení našej spoločnosti pred vyše ako 25 rokmi sme si povedali, že náš biznis chceme viesť zodpovedne a s dôrazom na starostlivosť o zákazníkov, partnerov a zamestnancov. Odrazilo sa to aj v aktivitách, ktoré počas roka organizujeme. Sú akýmsi benefitom a poďakovaním pre všetkých, ktorí prispievajú k prosperite a dobrému menu AUTO-IMPEXU.