Nákladné vozidlá Iveco Bus

AUTO-IMPEX s IVECO BUS (predtým KAROSA / IRISBUS) spolupracuje od roku 2003. Na Slovensku sú významnými klientmi spoločnosti ako SAD, Dopravný podnik Bratislava alebo Slovak Lines, ALBUS, BLAGUS.

Irisbus s delfínom v znaku vznikol v roku 1999 ako spoločný podnik francúzskeho Renaultu a talianskeho Iveca. Cieľom bolo koordinovať nákupy strategických komponentov, priemyslovú politiku a vývoj autobusov a autokarov. Spoločnosti Iveco a Renault vytvorili zjednotením svojich aktivít v oblasti výroby autokarov a autobusov podnik medzinárodného rozmeru – druhého najväčšieho výrobcu v Európe a poprednú spoločnosť vo svetovom meradle. Jediným vlastníkom Irisbusu je od začiatku roku 2003 spoločnosť Iveco.

Dlhodobým cieľom Irisbusu je stať sa vodcom vo výrobe dopravných prostriedkov plne priateľských k životnému prostrediu. V záujme ochrany životného prostredia robí Irisbus výskum, zameriavajúci na všetky aspekty od zlepšovania technológie zážihových motorov až po používanie alternatívnych palív.

Odhodlanie spoločnosti Irisbus hrať významnú úlohu v systéme pracujúcich s ,,čistými palivami” je skutočne veľmi jasné. Všetky riešenia, ktoré môžu prispievať k lepšiemu svetu, v ktorom si príroda udržuje svoje práva, je potrebné všetky preskúmať a Iveco Bus si práve toto hľadanie nových riešení vytýčil ako jeden zo svojich cieľov a priorít.

#1904 prestávkuje na konečnej Kuklovská (© W.I., web: imhd.sk)